PETER FERANC

Konzultant
pre on-line biznis

  • 10 rokov skúseností v on-line biznise
  • portál s 1 mil. návštevami mesačne

To čo robím, robím naplno a dbám pri tom na detail. Je pre mňa dôležité sám seba presvedčiť o kvalite výstupu práce a snažím sa, aby ma práca dokázala baviť. Verím totiž, že zápal pre vec sa musí vždy odraziť aj na výsledku.

Prvé skúsenosti s on-line biznisom som získal pri rozbehu dodnes najväčšieho diskusného fóra na slovensku, ktorého korene siahajú do roku 2005. Vďaka tomuto projektu som nadobudol potrebné know-how z oblasti rozbehu on-line projektov, on-line marketingu, SEO, PPC, webovej analytiky a súvisiacich oblastí.

A nezabudnite, že rozdiel medzi úspechom a neúspechom spočíva v KNOW-HOW